FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RentingNonCurrentAssetsOfCompanyOrEstablishmentOfRealClaimOnNonCurrentAssetsOfCompanyAbstract|
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfTransaction|
İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
oda_NatureOfNonCurrentAssetSubjectToTransaction|
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayimenkul
oda_LocationAndAreaOfNoncurrentAssetSubjectToTransaction|
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Sümer Mahallesi, Çal Caddesi, N1 A Blok adresinde bulunan Sümerpark Alışveriş Merkezinin bodrum katında bulunan ve brüt toplam 2.499,22 m² alana sahip olan D111-112-114-114A-158 no'lu mağaza
oda_BoardDecisionDateForTransaction|
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/05/2024
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForTransaction|
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
oda_RatioOfValueOfNoncurrentAssetToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
4,70
oda_RentValueAndConditions|
Kira Bedeli ve Koşulları
Aylık olarak ödenecek kira, kiracının net cirosu üzerinden hesaplanacaktır.
oda_RealClaimValueAndConditions|
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
oda_RatioOfTransactionAmountToValueOfCompanyBasedOnTheMathematicalWeightedAverageOnADailyBasisSixMonthsPriorToDateOfBoardDecision|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
Kira ödemeleri aylık net işletme cirosu üzerinden hesaplanacaktır.
oda_CounterParty|
Karşı Taraf
LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Tic. A.Ş.
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
oda_NatureofRelationWithCounterParty|
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Kiracı
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
23/05/2024
oda_RentingPeriod|
Kira Süresi
Açılış Tarihinden itibaren 13 Yıl
oda_ExercisePriceOfRetirementRightRelatingToSignificantTransaction|
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
19.12.2023 / 2023-SPK-0011
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Dünya Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
88.645.661,37 TL (KDV Hariç)
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Renovasyon (Yenileme) çalışmaları devam eden ve 1 Eylül 2024 tarihinde yeniden açılması planlanan şirketimiz portföyündeki Sümerpark AVM'nin, 1. bodrum katı D 111-112-114-114A-158 mahal no'lu brüt 2.499,22 m² büyüklüğündeki mağazası için LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri A.Ş. ile açılış tarihinden itibaren geçerli olmak üzere toplam 13 yıllık kira sözleşmesi imzalanmıştır. 

Kiracı LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri A.Ş., açılacak mağazasının aylık net cirosu üzerinden hesaplanacak kira bedelini aylık olarak şirketimize ödeyecektir.

Şirketimizce 19 Aralık 2023 tarihinde KAP'tan açıklanan ve Dünya Grup Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan gayrimenkul değerleme raporuna göre, toplam 35.836,65 m² kiralanabilir alana sahip olan Sümerpark AVM'nin değeri 1.256.495.000 TL (KDV hariç) olarak belirlenmiştir.