FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Yönetim Kurulu Kar Payı Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
18.04.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
EGPRO, TRAEGPRO91E8
Peşin
6,7917338
679,17338
10
6,1125604
611,25604
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
EGPRO, TRAEGPRO91E8
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından;

Sermaye piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 28'nci maddesi ve 21.03.2024 tarihli Kar Dağıtım politikası çerçevesinde;

Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar dağıtım tablosundan da görüldüğü üzere;

- TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 504.152.941,00 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluşmuş olup bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca yasal sınıra ulaşıldığından 1. tertip yedek akçe ayrılmamıştır. 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin ödenen 359.691.008,85 TL kar payı avansları düşüldükten ve 2023 yılında yapılan 7.251.219,20 TL tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 151.713.151,35 TL Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı olduğu görülmüştür.

- Yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmemiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 1.141.450.788,37 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluşmuş olup bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca yasal sınıra ulaşıldığından 1.tertip yedek akçe ayrılmamıştır. 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin ödenen 359.691.008,85 TL kar payı avansları bu tutardan düşüldükten sonra 781.759.779,52 TL tutarında Kar Payı Net Dağıtılabilir Dönem Karı oluştuğu görülmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı İlke Kararı uyarınca, kâr payı dağıtım tablosunda sunulan 2023 yılı yasal kayıtları için enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı ve esas alınmıştır. Yasal kayıtlardaki enflasyon düzeltmesi sonucunda ödenmesi planlanan kar payının karşılığının yasal kayıtlardaki dağıtıma konu edilen kaynaklarda bulunduğu anlaşılmıştır.

- 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yasal Kayıtların esas alınması, 550.000.000 TL kar payı dağıtılması, Esas Sözleşme ve TTK uyarınca; 90.564.196,92 genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, brüt 550.000.000 -TL'nin; 80.980.793,82 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine hisse başına brüt 6,7917 TL ( hisse başına brüt % 679.17338), hisse başına net 6.1125 TL (hisse başına net % 611.25604 TL) tutarında Kâr Payı ödenmesine,

- Kar payının ödeme tarihlerinin 17.05.2024 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenmek üzere pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
80.980.793,82
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
58.022.223,47
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
1.097.289.416
1.470.696.386,03
4. Vergiler ( - )
593.136.475
329.245.597,66
5. Net Dönem Kârı
504.152.941
1.141.450.788,37
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
504.152.941
1.141.450.788,37
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
359.691.008,85
359.691.008,85
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
144.461.932,15
781.759.779,52
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
7.251.219,2
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
151.713.151,35
781.759.779,52
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
4.049.039,69
4.049.039,69
* Nakit
4.049.039,69
4.049.039,69
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
905.641.969,16
905.641.969,16
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
90.564.196,92
90.564.196,92
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
496.102.264,77
141.195.582,61
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) *
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
550.000.000
TOPLAM
550.000.000