FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/01/2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
09/02/2024
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
17/03/2024
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
Bedelli sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararının iptali
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
Bireysel Yatırımcı
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
-
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İzmir 7. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2024/110 E.
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
-
oda_Decision|
Alınan Karar
Davanın feragat nedeniyle reddine karar verilmiştir
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Davacılar tarafından, Şirketimizin13.11.2023 tarihli toplantısında verilen sermaye artırımına ilişkin karara dair İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi (Dosya No. 2023/1064 E.) nezdinde 22.12.2023 tarihinde açılan dava devam ederken, Yönetim Kurulunun 01.02.2024 tarihli toplantısında önceki kararın yerine geçmek üzere aldığı sermaye artırımına dair karara karşı bu kez aynı davacılar tarafından 09.02.2024 tarihinde İzmir 7. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde yönetim kurulu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talepli dava ikame edilmiştir. Davacıların her iki davadan da feragat etmesi üzerine İzmir 7. Asliye Ticaret Mahkemesi (Dosya No. 2024/110 E., 2024/159 K.) sayılı ve 21.03.2024 tarihli kararı ile davanın feragat nedeniyle reddine karar verilmiştir. Taraflarca istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde, dosya 7 Mayıs 2024 tarihi itibari ile kesinleşecektir.

  Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.