FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
21.03.2024
Genel Kurul Tarihi
19.04.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
18.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Sabancı Center, Hacı Ömer Konferans Salonu 4. Levent, 34330 Beşiktaş – İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3 - 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması.
4 - 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
6 - 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
9 - Denetçinin seçimi.
10 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 35'inci maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki.
11 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki.
12 - 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki.
13 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
16 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
19 Nisan 2024 Tarihli 2023 Yılı OGK Toplantısı TTSG Çağrı İlanı. 21 Mart 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
2023 OGK Meeting dated April 19 th 2024 TTSG Call Announcement. March 21st 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Esas Sözleşme Tadil Metni 22 Ocak 2024.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4
Amendments To The Articles Of Association January 22 2024.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5
19 Nisan 2024 Tarihli 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı. 21 Mart 2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6
Information Document for the OGA Meeting for the Year 2023 dated April 19th 2024. March 21st 2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 19 Nisan 2024 Cuma günü saat 10.00'da İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Hacı Ömer Konferans Salonu adresinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Toplantı Başkanı olarak Şerafettin KARAKIŞ görev yapmıştır. Başkan, Erdem ERDOĞAN'ı Oy Toplama Memuru, Ercan AKKAYA'yı Tutanak Yazmanı olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. Ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Hakan Ali BALBAY'ı görevlendirmiştir.

2- 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi ve görüşüldü.

3- 2023 Yılı Denetçi Raporları'nın görüş kısımları okunarak ortaklara bilgi verildi.

4- 2023 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar okunmuş kabul edildi, görüşüldü ve onaylandı.

5- 2023 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildiler.

6- 183.323.316 TL net dağıtılabilir dönem kârının dağıtıma konu edilmeyerek Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına karar verildi.

7- 3 yıl süre için görev yapmak üzere Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Burak Turgut ORHUN , Ali ÇALIŞKAN , Yeşim ÖZLALE ÖNEN ve Nusret Orhun KÖSTEM, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL ve Güngör KAYMAK seçildiler.

8- Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görev süreleri boyunca 90.000 TL aylık brüt ücret ödenmesine karar verildi.

9- DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 1 yıl süreyle denetçi olarak seçildi.

10- Esas Sözleşme değişikliği görüşüldü ve kabul edildi.

11- Kâr Dağıtım Politikası'nın değişikliği görüşüldü ve kabul edildi.

12- Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesi görüşüldü.

2024 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulu kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetkilendirildi.

13- Esas sözleşmede belirtilen haricinde 2023 Yılı içinde toplam 5.862.101,34 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. Ortaklara bilgi verildi.

14- Şirket'in Esas Sözleşmesi'ne göre yapması gereken bağışlar haricinde 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının 10.000.000 TL olarak belirlenmesi kabul edildi.

15- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.

16- Ortakların dilek ve temennileri dinlendi.

19 Nisan 2024 Cuma

Alınan kararları içeren Olağan Genel kurul Toplantısı Tutanağı , Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ve Kâr Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

EK:1- 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.

EK:2- 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.

EK:3- 2023 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
19 Nisan 2024 Tarihli 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
19 Nisan 2024 Tarihli 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
KORDSA 2023 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu 19 Nisan 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4
Minutes of the 2023 Ordinary General Assembly Meeting Dated April 19th 2024.pdf - Tutanak
EK: 5
Dividend Distribution Table for the year 2023 April 19th 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 21 Mart 2024 tarih 2024/8 nolu kararı ile, Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin aşağıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 19 Nisan 2024 Cuma günü, saat 10:00 da İstanbul, Beşiktaş 34330, 4.Levent, Sabancı Center adresindeki Hacı Ömer Konferans Salonu'nda bu gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, konunun Esas Sözleşmemizin 7. Maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına ve İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisinin istenmesine karar verilmiştir.

19 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Şirketimizin www.kordsa.com adresindeki Yatırımcı İlişkileri sayfasında yer alan Genel Kurul - Bilgilendirme Notları - Genel Kurul Bilgilendirme Notları bölümünde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı adı altında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulacaktır.

EK 1. 19 Nisan 2024 Tarihli 2023 Yılı OGK Toplantısı TTSG Çağrı İlanı.

EK 2. Esas Sözleşme Tadil Metni 22 Ocak 2024

EK 3. 19 Nisan 2024 Tarihli 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı.