FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu
TRYATAP00153
Fonun Süresi
SÜRESİZ
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
09:00 - 13:30
TEFAS
1
Dağıtıcı kurum kararına göre belirlenir
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi
Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi; havacılık ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren küresel şirketlere yatırım imkanı sunmak olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak havacılık, insansız hava araçları ve savunma teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan depo sertifikalarına (ADR) ve Global depo sertifikalarına (GDR), özel sektör borçlanma araçlarına ve ilgili temaya yatırım imkanı sunan yatırım fonları ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Fon portföyü varlık dağılımı ve bu varlıkların para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para), portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ancak, Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.
7
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Nasdaq US Benchmark Aerospace and Defense Total Return Index (NQUSB502010) Net Total Return Endeksi
65
26/12/2023 tarih ve 51 sayılı karar
35 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi (XTKJS_G)
35
26/12/2023 tarih ve 51 sayılı karar
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
0,00685
2,5
0,00685
2,5
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Adem Demiral
26.12.2023
22 Yıl
Düzey 3, Türev Araçlar Lisasnsı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Gerz
26.12.2023
2009 - ..... Ata Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür
25-Yıl
Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
Ali Gökçen
26.12.2023
2021 - .......Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör
10-Yıl
Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Fax
e-Posta
Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Beşiktaş-İstanbul
0212 310 63 60
0212 310 63 76
yat@ataportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görevi
Telefon
e-Posta
Niyazi Takmaz
Fon Hizmet Birimi
0212 310 64 29
ntakmaz@ataportfoy.com.tr