FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
3.000.000.000 TL'ye artırılmasına karar verilen kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 TL olarak değiştirilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.04.2024
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
SPK Başvuru Tarihi
26.03.2024
Ek Açıklamalar

22.03.2024 tarihinde Yönetim kurulumuz tarafından alınan 2024/3 numaralı kararda,

Şirketimizin esas sözleşmesinin "SERMAYE" başlıklı 6. maddesindeki Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 1.200.000.000.-TL (Bir Milyar İki Yüz Milyon Türk Lirası) olarak belirlenmiş olup, bu tavanın 3.000.000.000.-TL (Üç Milyar Türk Lirası)'na arttırılmasına ve tavan geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesine,

Esas Sözleşme değişikliği ve kayıtlı sermaye tavanının artırılması için gerekli izinlerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ve ilgili diğer mercilere gerekli başvuruların yapılmasına, Esas Sözleşme tadilinin yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

oybirliği ile karar verilmişti.

22.04.2024 tarihli 2024/5 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında kararın aşağıdaki gibi değiştirilmesine karar verilmiştir.

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.11.2017 tarih ve 39/1316 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.200.000.000 (Bir Milyar İki Yüz Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde nama yazılı (Bir Milyar İki Yüz Milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin 1.200.000.000 (Bir Milyar İki Yüz Milyon Türk Lirası) TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 (İki Milyar Türk Lirası) TL'ye çıkarılması ve tavan geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ve gerekli diğer başvuruların yapılmasına, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekteki tadil tasarısı doğrultusunda değiştirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.