FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
24.04.2024
Genel Kurul Tarihi
23.05.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
22.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
MENEMEN
Adres
29 EKİM MAHALLESİ 10001 SOKAK NO:56 ULUKENT SAN. BÖLG.
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2023 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Yönetim kurulu seçimi.
7 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9 - Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurulun onayına sunulması.
10 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması.
11 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
genel kurul bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Bağımsız Üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

1- Şirketimizin 2023 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısının 23.05.2023 Perşembe günü saat:10:00 da 10001 Sokak No:56 Ulukent Sanayi Bölgesi Menemen / İzmir adresinde TTK 414 uyarınca ilanlı olarak yapılmasına,

2- Toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesine, ayrıca Şirketimiz internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına,

3- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.