FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
24.04.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESFEK00019
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, SAFKR, TRESFEK00027
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESFEK00019
0
0
B Grubu, SAFKR, TRESFEK00027
0
0
Ek Açıklamalar

* Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2023 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na göre Şirketimizin 2023 yılı ana ortaklığa ait vergi öncesi dönem karı 62.943.336-TL'dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 51.650 TL'dir.

Dönem kârından vergi karşılıkları ve yasal yedek akçeler düşüldükten sonra 78.347.736,84-TL dağıtılabilir kar bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak;

* Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca; 2023 yılı kar payı tespit edilirken, kar dağıtım tablosunda karşılaştırma için sunulan 2023 yılı yasal kayıtları için yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı ile geçmiş yıl zararları tutarının esas alınmasına, ancak her halükarda dağıtılacak kar payı tutarının enflasyon düzeltmesi sonucunda yasal kayıtlarda yer alan ve dağıtıma konu edilebilecek kar dağıtım kalemleri içinde karşılığının bulunduğunun kontrolünün ilgili ihraççı ve yönetim kurulunun sorumluluğunda olduğuna karar verilmişti.

* Vergi Usul Kanuna göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş tablolarda 211.147.778,28-TL olağanüstü yedeğe karşılık, 225.899.210,74-TL geçmiş yıllar zararı bulunduğu ve sermaye düzeltmesi olumlu farklarının sermayenin korunması amacıyla dağıtıma konu edilmemesine,

* Alınan raylı sistem klima siparişleri dolayısıyla ilk madde malzeme alımları için gereken işletme sermayesi ihtiyacı da göz önüne alınarak,


1. SPK mevzuatınca dönem karının olağanüstü yedeklere aktarılması,

2. Vergi Usul Kanununa göre geçmiş yıllar karlarında bulunan tutarın, geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesinin 2023 yılı olağan genel kurulun onayına sunulmasına,


oy birliği ile karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
35.250.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
6.278.136,84
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
62.943.336
95.742.060,04
4. Vergiler ( - )
-16.124.614
12.852.530,9
5. Net Dönem Kârı
79.067.950
82.889.529,14
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
771.863,16
771.863,16
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
78.296.086,84
82.117.665,98
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
51.650
51.650
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
78.347.736,84
82.169.315,98
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
78.347.736,84
82.169.315,98
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

* Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2023 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na göre Şirketimizin 2023 yılı ana ortaklığa ait vergi öncesi dönem karı 62.943.336-TL'dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 51.650 TL'dir.

Dönem kârından vergi karşılıkları ve yasal yedek akçeler düşüldükten sonra 78.347.736,84-TL dağıtılabilir kar bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak;

* Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca; 2023 yılı kar payı tespit edilirken, kar dağıtım tablosunda karşılaştırma için sunulan 2023 yılı yasal kayıtları için yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı ile geçmiş yıl zararları tutarının esas alınmasına, ancak her halükarda dağıtılacak kar payı tutarının enflasyon düzeltmesi sonucunda yasal kayıtlarda yer alan ve dağıtıma konu edilebilecek kar dağıtım kalemleri içinde karşılığının bulunduğunun kontrolünün ilgili ihraççı ve yönetim kurulunun sorumluluğunda olduğuna karar verilmişti.

* Vergi Usul Kanuna göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş tablolarda 211.147.778,28-TL olağanüstü yedeğe karşılık, 225.899.210,74-TL geçmiş yıllar zararı bulunduğu ve sermaye düzeltmesi olumlu farklarının sermayenin korunması amacıyla dağıtıma konu edilmemesine,

* Alınan raylı sistem klima siparişleri dolayısıyla ilk madde malzeme alımları için gereken işletme sermayesi ihtiyacı da göz önüne alınarak,

1. SPK mevzuatınca dönem karının olağanüstü yedeklere aktarılması,

2. Vergi Usul Kanununa göre geçmiş yıllar karlarında bulunan tutarın, geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesinin 2023 yılı olağan genel kurulun onayına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.