FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Nisan 2024 tarih 2024/12 numaralı kararı ile,

  

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'de yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan komitelerin oluşumu ve görev dağılımının aşağıdaki verildiği şekliyle yapılması kararlaştırılmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi, ayrıca Aday Gösterme ve Ücret Komitesi'nin de görevlerini üstlenecektir.

  

Denetimden Sorumlu Komite

  

Başkan :  Güngör KAYMAK  - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

  

Üye : Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

  

Kurumsal Yönetim Komitesi

  

Başkan:  Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

  

Üye : Güngör KAYMAK - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

  

Üye : Yeşim ÖZLALE ÖNEN - Yönetim Kurulu Üyesi

  

Üye : Volkan ÖZKAN - Genel Müdür Yardımcısı, Finans

  

Riskin Erken Saptanması Komitesi

  

Başkan : Güngör KAYMAK - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

  

Üye : Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

  

Üye : Ali ÇALIŞKAN - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

  

Üye : Nusret Orhun KÖSTEM - Yönetim Kurulu Üyesi