FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve İzin Süresinin Uzatılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.04.2024
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
6.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,

1. Şirketimizin 300.000.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının, Şirketimizin 31 Aralık 2023 tarihli bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarındaki özsermaye toplamının 5 katı olan üst limit dahilinde kalacak şekilde 6.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2024-2028 yılları arasında geçerli olacak şekilde yenilenmesi ve ilgili mevzuata uyum amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye, Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6'ıncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,

2. Şirketimiz uhdesindeki, "Tarihler Hidroelektrik Santrali Projesine" ilişkin 7 Mayıs 2009 tarihli ve EÜ/2086-5/1475 sayılı elektrik üretim lisansının 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun geçici 29'uncu maddesi uyarınca Şirketimizin talebi üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ("EPDK") 11 Şubat 2021 tarihli ve 10021/24 sayılı kararı uyarınca sona erdirilmesi akabinde, mevcut durum itibarıyla Şirketimiz tüzel kişiliğinin EPDK mevzuatı kapsamında herhangi bir faaliyeti olmaması nedeniyle mevcut esas sözleşmede yer alan EPDK mevzuatı kaynaklı hükümlerin esas sözleşmeden çıkarılması, esas sözleşmenin ilgili mevzuata uyumu ve sadeleştirilmesi amaçlarıyla "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 3'üncü, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 5'inci, "Birleşme Hükümleri" başlıklı 19'uncu ve "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 20'nci maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesine,

3. Esas sözleşme değişikliği için uygun görüş alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili diğer mercilere gerekli başvuruların yapılması ve gerekli yasal işlemlerin yürütülmesi amacıyla yönetime yetki verilmesine ve işlemlerin tamamlanmasını müteakip esas sözleşme değişikliklerinin onaya sunulması için Şirket genel kurulunun belirlenecek gündemle toplantıya çağrılmasına

karar verilmiştir.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
PRKME Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf