FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
29.03.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
26.04.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ISSEN, TREISBS00012
Peşin
0,0600000
6
10
0,0540000
5,4
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
15.08.2024
15.08.2024
19.08.2024
16.08.2024
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ISSEN, TREISBS00012
0
0
Ek Açıklamalar

26 Nisan 2024 tarihindeki olağan genel kurul toplantısında hissedarlarımıza %6,00 nispetinde ve 1 TL nominal değerde bir adet hisse senedine Brüt 0,06 TL, net 0,054 TL nakit temettü ödenmesinin Olağan Genel Kurulunda onaylanmış olup, 15.08.2024 tarihinde kar payı dağıtımı yapılması hususunda

Oy birliğiyle karar alınmıştır.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
424.397.982
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
146.327.613
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
53.885.078
255.853.057
4. Vergiler ( - )
196.832.859
-34.918.166
5. Net Dönem Kârı
250.717.937
220.934.890,9
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
-11.046.745
-11.046.745
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
239.671.193
209.888.146
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
7.853
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
239.679.046
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
25.463.879
25.463.879
* Nakit
25.463.879
25.463.879
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
424.398
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
213.782.916
183.999.870
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) *
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
22.917.491
0
9,56
0,054
5,4
TOPLAM
22.917.491
0
9,56
0,054
5,4
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

26 Nisan 2024 tarihindeki olağan genel kurul toplantısında hissedarlarımıza %6,00 nispetinde ve 1 TL nominal değerde bir adet hisse senedine Brüt 0,06 TL, net 0,054 TL nakit temettü ödenmesinin Olağan Genel Kurulun onayına sunulması hususunda

Oy birliğiyle karar verilmiştir.