FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 yılı Olağan Genel Kurul Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
05.03.2024
Genel Kurul Tarihi
28.03.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
İş Kuleleri 34330 İş Bankası Oditoryum Binası 4.Levent-İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - 2023 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
5 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtımı Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, kar dağıtım tarihinin tespit edilmesi,
6 - Tescil edilmiş mevcut esas sözleşmeye göre ve alınacak onaylara bağlı olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yazılı muameleler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
11 - 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması,
12 - Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 28 Mart 2024 Perşembe günü, saat 10:00'da, İş Kuleleri 34330, İş Bankası Oditoryum Binası 4. Levent /İstanbul adresinde yapılan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Toplantı Başkanlığına, Sn. Nevzat Burak Seyrek, oy toplama memurluğuna Sn. Ojen Arslanyan'ın, tutanak yazmanlığına Sn. Faruk Zeynettin Maraş'ın seçilmelerine karar verilmiştir.

2- 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu müzakere edilerek kabul edilmiştir.

3- 2023 yılına ilişkin bilanço ile gelir tablosu müzakere edilerek onaylanmıştır.

4- 2023 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.

5- Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 1.767.059.710 TL'den ve Şirket yasal kayıtlarında yer alan 860.027.243 TL kar tutarı üzerinden hesaplanan 43.001.362 TL birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması sonucu ulaşılan 1.724.058.348 TL dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, Şirket konsolide net dönem karı içinde yer alan 224.768.289 TL ertelenmiş vergi geliri tutarının ileride sermaye artırımına konu edilmemek üzere Olağanüstü Yedekler altında ayrı bir kalemde izlenmesine karar verilmiştir.

6- Bağımsız Yönetim Kurulu üye aday listesi okundu. Toplantı Başkanı, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin önerge olduğunu belirtti. Konuya ilişkin başka önerge olup olmadığı soruldu. Başka önerge olmadığından Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sn. Ozan Gürsoy'un, Sayın Banu Altun'un, Sn. Ömer Karakuş'un, Sn. Sermin Nazime Saraç Sosanoğlu'nun, Sn. Uygar Şafak Öğün'ün, Sn. Hüseyin Serdar Yücel'in, Sn. Mehmet Coşkun Cangöz'ün, Sn. Sedat Şardağ'ın ve Sn. İsmet Gergerli'nin seçilmelerine karar verilmiştir.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 90.750 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.

8- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer verilen işlemler hakkında izin verilmesine karar verilmiştir.

9- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

10- 2024-2025-2026 yıllarında bağımsız dış denetimini yapmak üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiştir.

11- Yıl içinde yapılan 5.290.485 TL tutarındaki bağış hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

12- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 495.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
26.04.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
28.03.2024 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
28.03.2024 Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 3
YK Üyeleri Özgeçmiş.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 28 Mart 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.