FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Şirketimizin Birleşme,Esas Sözleşme Değişikliği,Malvarlığı devri ve Ayrılma Hakkı Hakkında,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem
Esas sözleşme değişikliği,Malvarlığı devri ve birleşme
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26.04.2024
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu
Bağımsız Yönetim Kurul Üyesi Bulunmamaktadır.
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
B Grubu, SELGD, TRASELGD91A6
35,3462
Para Birimi
TRY
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 26.04.2024 tarihli Genel Özel Durum Açıklaması uyarınca duyurulduğu üzere ve ilgili Genel Özel Durum Açıklamasına konu Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan 26.04.2024 tarihli ve 2024-406 sayılı kararda belirtildiği üzere; Şirketimizin gerçekleştirmeyi planladığı Birleşme İşlemi, Malvarlığı Devri ve Esas Sözleşme Değişikliği işlemleri kapsamında, ortaklıktan ayrılma hakkının, II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14'üncü maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1,- TL nominal değerli pay başına, iş bu Kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son 6 aylık dönem içinde Borsa'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 35,3462 TL olarak kullanılmasına ve Şirket'in ilgili süreçler tamamlanınca yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 20.000.000,00 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

İlgili karara ilişkin detaylı açıklamalar, Şirketimizin 26.04.2024 tarihli Genel Özel Durum Açıklaması'nda yer almaktadır.