FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 26.04.2024 tarihli Genel Özel Durum Açıklaması uyarınca duyurulduğu üzere ve ilgili Genel Özel Durum Açıklamasına konu Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan 26.04.2024 tarihli ve 2024-406 sayılı kararda belirtildiği üzere; Şirketimizin gerçekleştirmeyi planladığı Birleşme İşlemi, Malvarlığı Devri ve Esas Sözleşme Değişikliği işlemleri kapsamında, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ekli Esas Sözleşme Tadil Tasarısı uyarınca tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı gerekli izinlerini muhtevi esas sözleşme değişikliklerinin, ilgili süreçler tamamlanınca yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, ancak işlemler tamamlanana kadar Şirket'in mutat faaliyetlerine devam etmesine karar verilmiştir.

İlgili karara ilişkin detaylı açıklamalar, Şirketimizin 26.04.2024 tarihli Genel Özel Durum Açıklaması'nda yer almaktadır.