FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket'imizin 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ilişkin yayınlamış olduğu konsolide finansal tablolarında özkaynaklarının güçlü olmasına bağlı olarak, düşük dış kaynak kullanımı ve parasal varlıklarının (ticari alacak & nakit ve nakit benzeri varlıklar) parasal yükümlülüklerinin üzerinde olması nedeniyle, yüksek enflasyon ortamında, 670.598.072 TL net parasal pozisyon zararı oluşmuş ve dönem karı aynı tutarda düşmüştür. Sonuç olarak olumlu gerçekleşen bilanço pozisyonunun  enflasyon düzeltmesi nedeni ile negatif etkilendiğini yatırımcılarımızdan gelen talep üzerine kamuoyunun bilgisine sunarız.