FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Geri Alım Programının Sonlandırılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı
Piyasada oluşabilecek volatilite karşısında sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlamak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.10.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı
4.500.000
Ödenecek Azami Tutar (TL)
200.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
KTLEV, TREKTLV00019
26.12.2023
350.000
0,19
67,671
-
KTLEV, TREKTLV00019
27.12.2023
538.200
0,29
67,578
-
Geri Alım İşleminin Tamamlanması
İşleme Konu Pay
Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet)
Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet)
Geri Alımın Maliyeti (TL)
Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak
Geri Alınan Toplam Pay Sayısı
Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
KTLEV, TREKTLV00019
69,35
67,615
60.056.024,3
İç Kaynaklar
888.200
0,49
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 30.04.2024 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında;

1. Şirketimizin pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla 30/10/2023 tarihinde başlatılan pay geri alım program süresinin (6 ay) dolması nedeniyle sonlandırılmasına karar verilmiştir.

2. Şirketimiz tarafından geri alınan payların toplamı 88.200 adet olup, toplam maliyeti 60.056.024,30 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı ise %0.49'dur.

3. İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul'un Şirket paylarının işlem gördüğü pazarda gerçekleştirilmiş olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılmasına, Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.