FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
20.03.2024
Genel Kurul Tarihi
18.04.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
17.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KAĞITHANE
Adres
Four Points by Sheraton Oteli, Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2023 yılına ait Denetçi raporlarının okunması.
4 - 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7 - 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298-ç maddesi ve geçici 32. maddesi çerçevesinde yapılan yeniden değerleme işlemleri sonucunda oluşan değer artışının, özel fon hesabından olağanüstü yedekler hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
8 - Yönetim Kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2024 yılı hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirketin 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
10 - Denetçinin Seçimi.
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı kararı ile şirket paylarının geri alımına ilişkin 14.02.2023 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kar Payı Avansı Ödemesi
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Gelecek Varlık 2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 2
Gelecek Varlık 2023 Olağan Genel Kurulu Katılım Prosedürü.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Gelecek Varlık 2023 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
Gelecek Varlık 2023 Ordinary General Assembly Meeting Invitation.pdf - İlan Metni
EK: 5
Gelecek Varlık 2023 Ordinary Genaral Assembly Meeting Procedure for Participation.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6
Gelecek Varlık 2023 Ordinary General Assembly Meeting Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'nin 18.04.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararları ve onaylanan Kar Dağıtım Tablosunu içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kar Payı Avansı Ödemesi
Yönetim Kuruluna Yetki Verildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
29.04.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Toplantı tutanağı 18042024.pdf - Tutanak
EK: 2
18042024 - Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 18 Nisan 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29.04.2024 tarihinde tescil edilmiştir.