FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 yılına ait Kar Payı Dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
29.04.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
24.05.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
DOGUB, TRADOGUB92F9
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
DOGUB, TRADOGUB92F9
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve REPORT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından denetlenmiş olan 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre -9.100.301 TL dönem zararı ile sonuçlanmıştır.

Bu çerçevede:

2023 Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarına göre kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından ve Şirketimizin Genel Kurulu 24.05.2024 Cuma günü yapılacak olup Kar Payı Dağıtımının yapılamayacağı konusu Genel Kurul günü gündeme alınarak karara bağlanacaktır.


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
39.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
20.324,89
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yok.
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
-11.339.137
972.035,03
4. Vergiler ( - )
2.238.836
5. Net Dönem Kârı
-9.100.301
972.035,03
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
-553.936.687
-281.796.981,12
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-9.100.301
972.035,03
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
-9.100.301
972.035,03
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-9.100.301
972.035,03
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) *
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve REPORT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından denetlenmiş olan 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre -9.100.301 TL dönem zararı ile sonuçlanmıştır.

Bu çerçevede:

2023 Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarına göre kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından ve Şirketimizin Genel Kurulu 24.05.2024 Cuma günü yapılacak olup Kar Payı Dağıtımının yapılamayacağı konusu Genel Kurul günü gündeme alınarak karara bağlanacaktır.