FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde kurulan; 

- Denetim komitesinin iki üyeden oluşmasına, denetim komitesi üyeliklerine bağımsız yönetim kurulu üyesi Ünsal Sözbir ile bağımsız yönetim kurulu üyesi Selim Erdoğan'ın seçilmesine; bağımsız yönetim kurulu üyesi Ünsal Sözbir'in denetim komitesi başkanı olarak tayinine; 

- Kurumsal yönetim komitesinin üç üyeden oluşmasına, kurumsal yönetim komitesi üyeliklerine bağımsız yönetim kurulu üyesi Selim Erdoğan, bağımsız yönetim kurulu üyesi Ünsal Sözbir ve yatırımcı ilişkileri sorumlusu Emine Bozçalı'nın seçilmesine; bağımsız yönetim kurulu üyesi Selim Erdoğan'ın kurumsal yönetim komitesi başkanı olarak tayinine;

- Riskin erken saptanması komitesinin üç üyeden oluşmasına, riskin erken saptanması komitesi üyeliklerine bağımsız yönetim kurulu üyesi Ünsal Sözbir'in, bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Koyun'un yönetim kurulu üyesi Habip Özbek'in seçilmesine; bağımsız yönetim kurulu üyesi Ünsal Sözbir'in riskin erken saptanması komitesinin başkanı olarak tayinine; 

-Sürdürülebilirlik komitesinin üç üyeden oluşmasına, sürdürülebilirlik komitesi üyeliklerine bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Koyun'un, bağımsız yönetim kurulu üyesi Selim Erdoğan'ın yönetim kurulu üyesi Emine Seldüz'ün seçilmesine; bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Koyun'un Sürdürülebilirlik komitesinin başkanı olarak tayinine;


- Ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmamasına ve bu komitelerin görevlerinin kurumsal yönetim komitesi tarafından yerine getirilmesine karar vermiştir.