FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 yılı kar payı ödeme tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
02.05.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
24.05.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
2 Taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRSL00017
1. Taksit
0,1960784
19,60784
10
0,1764705
17,64705
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRSL00017
2. Taksit
0,1960784
19,60784
10
0,1764705
17,64705
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRSL00017
TOPLAM
0,3921568
39,21568
10
0,3529410
35,2941
B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025
1. Taksit
0,1960784
19,60784
10
0,1764705
17,64705
B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025
2. Taksit
0,1960784
19,60784
10
0,1764705
17,64705
B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025
TOPLAM
0,3921568
39,21568
10
0,3529410
35,2941
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
20.06.2024
24.06.2024
21.06.2024
2. Taksit
21.10.2024
23.10.2024
22.10.2024
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRSL00017
0
0
B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu yapmış olduğu toplantıda, 24 Mayıs 2024 de yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket Ortaklarının onayına sunmak üzere, 2023 yılı karından brüt 40.000.000.-TL net 36.000.000.-TL ödeme yapılmasına, ödemenin 20 Haziran 2024 ve 21 Ekim 2024 tarihlerinde iki eşit taksitte gerçekleşmesine karar vermiştir.

Pay Sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
102.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
8.806.454
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
1.200.573.872
476.773.129
4. Vergiler ( - )
-116.880.352
-89.212.469
5. Net Dönem Kârı
1.083.693.520
387.560.660
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
-11.593.546
-11.593.546
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.072.099.974
375.967.114
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
1.072.099.974
375.967.114
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.072.099.974
375.967.114
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
40.000.000
40.000.000
* Nakit
40.000.000
40.000.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
1.032.099.974
335.967.114
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) *
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
3.529.411,76
1,05
0,3529411
35,29
B Grubu
32.470.588,24
9,66
0,3529411
35,29
TOPLAM
36.000.000