FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz ana ortağı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin (TSKB) 31.03.2024 dönemine ilişkin sınırlı bağımsız denetimden geçmiş solo ve konsolide finansal raporları 02.05.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklanmış olup aynı zamanda TSKB'nin internet sitesinde de yayımlanmıştır. Şirketimize ilişkin temel büyüklüklerin de yer alacağı TSKB'nin finansal raporları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun muhasebe ve finansal raporlama mevzuatına uygun şekilde hazırlanmakta olup TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" hükümlerini içermemektedir. Dolayısıyla TSKB'nin finansal raporlarında yer alan Şirketimize ilişkin bilgilerin, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) finansal raporlama düzenlemelerine göre açıklanacak ve TMS 29 hükümleri uygulanmış 31.03.2024 dönemine ilişkin finansal tablolarımızdaki büyüklüklerden farklılaşması beklenmektedir. Şirketimizce TSKB'ye iletilen bağımsız denetimden geçmemiş ve enflasyon muhasebesine tabi tutulmamış Aktif Toplamı 3,386,473 Bin TL, Özkaynaklar 3,360,531 Bin TL, Sabit Varlık Toplamı 3,276,584 Bin TL, Hasılat Toplamı 39,932 Bin TL, Cari Dönem Kar/Zararı 15,551 Bin TL, Önceki Dönem Kar/Zararı ise 3,380 Bin TL'dir.

Şirketimizin SPK finansal raporlama düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanacak bağımsız denetimden geçmemiş 31.03.2024 dönemine ait finansal raporlarının yasal süre dahilinde KAP'ta ve https://www.tskbgyo.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde yayımlanarak kamuya ilan edilecektir.

İşbu özel durum açıklamamız Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 6/137 sayılı kararı uyarınca yapılmış olup açıklamada yer alan bilgilerden doğan sorumluluğun kabul edildiğini beyan ederiz.

Saygılarımızla,

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

 

         Nurlan EROL                                                    Özlem BAĞDATLI

         Genel Müdür                                                  Yönetim Kurulu Başkanı