FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02.05.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
60.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
480.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
YUNSA, TRAYUNSA91B5
60.000.000
420.000.000,000
700,00000
YUNSA, TRAYUNSA91B5
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
60.000.000
420.000.000,000
700,00000
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)
420.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2 Mayıs 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketin 500.000.000,- TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 60.000.000,- TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %700 oranında artış ile 420.000.000,- TL arttırılarak 480.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

Yapılan sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların, mevcut pay sahiplerine sermayeye iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

İç kaynaklardan yapılacak olan 420.000.000 TL tutarındaki sermaye artışının; TFRS kayıtlarına uygun olarak hazırlanan mali tablolardaki Sermaye Düzeltme Farklarından 315.169.315 TL, Olağanüstü Yedekler Enflasyon Düzeltme Farklarından 45.430.023 TL ve Yasal Kar Yedekleri Enflasyon Düzeltme Farklarından 59.400.662 TL karşılanmasına,

İç kaynaklardan yapılacak olan sermaye artırımı ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,

İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. başta olmak üzere ilgili tüm kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususlarında Mali İşler Direktörü Semih UTKU ve Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Murat DOĞAN'ın yetkili kılınmasına,

toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
SPK Tadil Metni.pdf
EK: 2
SPK Tadil Metni_EN.pdf