FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023-31.12.2023
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Alemdağ Vergi Dairesi
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023 Kurumlar Vergisi Beyannamesi eki olarak
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
02/05/2024
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Şirketimizin  01.01.2023 - 31.12.2023 dönemine ait SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş olan, Alemdağ Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne 2023 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde verilen Gelir Tablosu (solo) ek'te PDF olarak sunulmuştur. İlgili tablo solo olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış olup konsolide sonuçlar içermemektedir. 

  

Saygılarımızla,