FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu bünyesinde kurulması gerekli komitelere ait görev dağılımının aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar verilmiştir:

Denetimden Sorumlu Komite: Sn. Yaşar Yılmaz'ın (Başkan) ve Sn. Kazım Erten'in üye

Kurumsal Yönetim Komitesi: Sn. Yaşar Yılmaz'ın (Başkan), Sn. Kazım Erten ve  Yatırımcı İlişkileri ve Bütçe Raporlama Grup Müdürü Sn. Yeşim Devrim Yalçın'ın üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi: Sn. Kazım Erten (Başkan), Sn. Yaşar Yılmaz ‘ın üye olarak seçilmelerine

toplantıya katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.