FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 2023 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere;
 
Aday gösterme komitesi'nin ilgili raporunun ve SPK'nun 02.02.2024 tarihli onayı doğrultusunda bağımsız üye aday listesinin Sn. Ernur Mutlu, Sn. Enver Gocay ve Sn. Hüseyin Fazıl Oral olarak,
  
Diğer yönetim kurulu üyeliklerine aday olanların listesinin; Sn.Hüseyin Bayraktar, Sn.Mustafa Bayraktar, Sn. Mehmet Gürel Kapani ve  Sn.Bahaettin Tatoğlu, olarak,  
 
Kesinleştirilmesine ve konuya ilişkin özel durum açıklaması yapılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiş olup, bağımsız üyelerin özgeçmişleri ile bağımsız üye adaylarımızın bağımsızlık beyanları ektedir.