FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.04.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
31.12.2023
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Konsolide Nakit Akım Tablosu ve Dipnotları
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri Tutarında Sehven Hata
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

18.04.2024 tarihinde KAP'ta yayımlanan 01.01.2023-31.12.2023 Hesap dönemine ait Finansal Raporun "Nakit Akım Tablosunda" 01.01.2023-31.12.2023 ve 01.01.2022-31.12.2022 dönemlerine ait  Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri kalemine ait tutarlar düzeltilecektir. Yapılacak düzeltmenin Konsolide Finansal Durum Tablosu, Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu ve Konsolide Kar veya Zarar Tablosuna herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. İlgili düzeltmenin Konsolide Kar veya Zarar Tablosunda, Net Dönem Karı (Zararı) tutarına ve Konsolide Finansal Durum Tablosunda, Özkaynak tutarına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız,