FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun 07.05.2024 tarihli toplantısında,


Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 nolu Yönetim Kurulu'nun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlan rapora istinaden Kadri Özgüneş'in ilgili kriterlerini taşıdığını,


Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verilmesi halinde, Şirketimizin gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul'unda Kadri Özgüneş'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne aday olarak gösterilmesine,


Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7. maddesinin 3. fıkrası uyarınca işbu Yönetim Kurulu Kararı ile Kadri Özgüneş'in bağımsızlık beyanları ve özgeçmişlerinin Şirketimizin Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 60 gün önce Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine,

karar verilmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.