FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Şirket'in 2023 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Davet ve Gündemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
08.05.2024
Genel Kurul Tarihi
14.06.2024
Genel Kurul Saati
13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
13.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
KONAK
Adres
İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İzmir/TÜRKİYE
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2023 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi,
3 - 2023 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
4 - 2023 yılı hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararının görüşülmesi ve onaylanması,
6 - 2023 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 - Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tayini,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,
12 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Ekiz Kimya A.Ş. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Ekiz Kimya A.Ş. Genel Kurul Daveti Gündemi Vekaletname.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.05.2024 tarih ve 2024-07 sayılı kararı çerçevesinde;

1- Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurulu; 14.06.2024 Cuma günü saat 13.00'de İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR adresinde gerçekleştirilmesine,

2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

3- İlgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

4- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgelerin, şirketimiz internet sitesinde "Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine, Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.