FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Kar Payı Dağıtımı Yapılmaması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
08.05.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
14.06.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEKIZ00026
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, EKIZ, TREEKIZ00018
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEKIZ00026
0
0
B Grubu, EKIZ, TREEKIZ00018
0
0
Ek Açıklamalar

Şirket yönetim kurulunun 08.05.2024 tarihli 2024-08 sayılı kararı çerçevesinde;

Şirketimiz, 1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin; "SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("II-14.1") hükümleri dahilinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'ye uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolarına göre 21.599.245.-TL "Net Dönem Zararı" ile, TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan finansal tablolarına göre 27.738.282.-TL "Dönem Kârı" ve geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra dağıtılabilir dönem kârı mevcut olmadığından;

SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 1 Ocak- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılmayacağı hususu, 14.06.2024 tarihinde yapılacak toplantıda Genel Kurulun bilgisine sunulmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanmasına,

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Payı Dağıtım Tablosu_2023.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
9.284.470
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
247.830
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur.
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
-21.599.245
27.738.282
4. Vergiler ( - )
0
0
5. Net Dönem Kârı
-21.599.245
27.738.282
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
-68.863.521
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
0
0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
0
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

SPK' ya göre Geçmiş Yıllar Zararları 105.843.982 TL olmakla birlikte, Tebliğ'in 11/1 maddesi uyarınca geçmiş yıllar zararının mahsup edilebileceği kaynaklar tutarı 132.963.032 TL olduğundan, kâr dağıtım tablosunda indirilecek Geçmiş Yıllar Zararları bulunmamaktadır.