FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan 

Denetim Komitesi Üyeliklerine;
Denetim Komitesi Başkanı; Nevgül BİLSEL SAFKAN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi; Kamuran UÇAR - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine;
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı; Kamuran UÇAR  - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi; Nevgül BİLSEL SAFKAN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi; Sibel TURHAN - Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine;
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı; Kamuran UÇAR - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi; Nevgül BİLSEL SAFKAN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
seçilmelerine, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi 
tarafından yerine getirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.