FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024 - 31.12.2024
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
-
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

 

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki kararları almıştır:

     
  1. Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından II-17.1  sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ")  kapsamında alınan 08.05.2024 tarihli karara göre, Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim  Şirketi'nin 2024 yılı faaliyet  dönemine ilişkin olarak 1 yıllığına Şirketimizin bağımsız denetim  kuruluşu olarak belirlenmesi uygun görülmüş olup; konu, Yönetim Kurulumuzun onayına sunulmuştur.
  2. Yapılan  inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, Denetimden Sorumlu Komite  tarafından, Şirketimiz bağımsız denetim kuruluşu olarak belirlenen Kavram Bağımsız Denetim ve  Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 2024  yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak 1 yıllığına Şirketimizin  bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi hususunun Şirketimiz Genel  Kurulunun tasvibine sunulmasına,

  karar verilmiştir.