FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
15.04.2024
Genel Kurul Tarihi
09.05.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
08.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
Mutlukent Mah. 1988.Cad.No:12
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu(KYBF) ve 2023 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu(URF)'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüşü ile raporunun okunması ve görüşülmesi,
5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketin Kâr Dağıtım Politikası uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemi için kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Eren Bağımsız Denetim A.Ş 'nin genel kurulun onayına sunulması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
10 - 2023 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - 2023 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin, 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 Mayıs 2024 Perşembe günü, saat 14:00'de 1988.Cad. No:12 Çankaya / ANKARA adresinde yapılmıştır. Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2023 Genel Kurul Hazirun Listesi_09_05_2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
2023 Genel Kurul Toplantı Tutanağı_09_05_2024.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin, 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 Mayıs 2024 Perşembe günü, saat 14:00'de 1988.Cad. No:12 Çankaya / ANKARA adresinde yapılmıştır. Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.