FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
09.05.2024
Genel Kurul Tarihi
11.06.2024
Genel Kurul Saati
12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
10.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
ALİAĞA
Adres
Nemrut Caddesi, No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa/İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
2 - Şirketimizin 2023 yılı hesap ve işlemlerine ait; - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, - Bağımsız Denetim Raporu'nun, - Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın, okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,
4 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kârına ilişkin önerisinin görüşülmesi,
5 - Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,
6 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
7 - 2024 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,
9 - İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin Borsa İstanbul'da IZMDC hisse kodu ile işlem gören hisselerine ilişkin başlatılan Geri Alım Programı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un bilgilendirilmesi,
11 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
12 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
2023 Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 09.05.2024 tarih ve 12 sayılı toplantısında; 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının ekte yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 11.06.2024 Salı günü saat:12:00'da Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa - İZMİR adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.