FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
27.02.2024
Genel Kurul Tarihi
28.03.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ATAŞEHİR
Adres
Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Hotel – Great Room Salonu, Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokağı No: 1 Ataşehir/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,
3 - 2023 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Görüşülmesi,
4 - 2023 Yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması,
5 - 2023 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması,
6 - 2023 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
7 - 2023 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
8 - İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespitinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2024 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
12 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması,
13 - 2023 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 01.01.2024 – 31.12.2024 Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
14 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararlar, ekte yer alan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
09.05.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
İsdemir Genel Kurul Toplantı Tutanağı_28.03.2024.pdf - Tutanak
EK: 2
İsdemir Hazır Bulunanlar Listesi_28.03.2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
İsdemir 2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4
İsdemir List of Attendees_28.03.2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 5
İsdemir 2023 Profit Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 28.03.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İskenderun Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 09.05.2024 tarihinde tescil edilmiştir.