FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Kâr Payı Dağıtımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
15.04.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
09.05.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREONCO00018
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, ONCSM, TREONCO00026
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREONCO00018
0
0
B Grubu, ONCSM, TREONCO00026
0
0
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemi için kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi 2023 Yılı Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kâr dağıtım tablosu_2023.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
23.850.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
4.602.007
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
yoktur
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
-94.315.054
-7.927.582
4. Vergiler ( - )
14.504.053
0
5. Net Dönem Kârı
-79.811.001
-7.927.582
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimizin 15.04.2024 tarih 2024 / 06 no'lu Yönetim Kurulu toplantısında; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımıza göre 79.811.001,00 TL net dönem zararı, V.U.K. hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda 7.927.582,47 TL dönem zararı mevcuttur. Yönetim Kurulu toplantımızda, 2023 yılı dönem zararının oluşması nedeniyle, kâr dağıtımı yapılmamasının 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde görüşülüp karara bağlanmak üzere şirketimiz olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.