FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirket Yönetim Kurulu 09.05.2024 (bugün) tarihinde Şirket merkezinde toplanarak; 
- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3 üncü maddesinin "Şirket Kurma, İştirak Tesisi ve Elden Çıkarma" konulu "B" fıkrasının ekteki şekilde güncellenerek tadil edilmesine ve tadil metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunulmasına, 
- SPK'nın uygun görüşünün alınmasını müteakip söz konusu tadil metninin İstanbul Ticaret Odası nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nezdinde ilan edilmesine,
- Esas sözleşme madde tadilinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir. 

Esas Sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 09.05.2024 (bugün) tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.