FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
09.05.2024
Genel Kurul Tarihi
03.06.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
02.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Levent Mah. Prof. Ahmet Kemal Aru Sok. No:4 Kaleseramik Binası Beşiktaş / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - 2023 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
3 - 2023 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması,
4 - 2023 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - 2023 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6 - 2023 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti ile seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - 2024 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - 2023 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2024- 31.12.2024 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
13 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
INVITATION TO 03.06.2024 ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING.pdf - İlan Metni
EK: 3
Kalekim- 2023 OGK-Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
Kalekim- 2023 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince 03 Haziran 2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar, ekli dosya ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Saygılarımızla,