FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NewBusinessRelationAbstract|
Yeni İş İlişkisi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfTheOtherPartyWithWhichNewBusinessRelationWillStart|
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
oda_NameSurnameOrCompanyTitleOfCustomerOrSupplier|
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInNetSalesOrCostOfGoodsSoldOnLatestDisclosedProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeStatementOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInTradeReceivablesOrDebtsOnLatestDisclosedStatementofFinancialPositionOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
oda_ExpectedStartingDateOfNewBusinessRelation|
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
10/05/2024
oda_IfExistSignificantProvisionsOfTheContractTextBlock|
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
oda_ImpactOfNewBusinessRelationOnCompanyActivities|
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Kontrolmatik Technologies Inc., Pomega Energy Storage Technologies Inc. ve Siemens Industry Inc. uzmanlık alanlarında birbirlerine ‘öncelikli' statü sağlamak suretiyle bir "Mühendislik ve Çözüm İttifakı" kurmak üzere mutabakat anlaşması (MoU) imzalamışlardır. 

Üç şirket arasında kurulan bu iş birliği, tarafların güçlü yanlarını birleştirerek daha sürdürülebilir bir enerji sistemine geçişi sağlamak için sürdürülebilir bir küresel batarya ekosistemi oluşturmayı hedeflemektedir. 

Bu iş birliğiyle, Pomega Energy Storage Technologies (Amerika) ve Kontrolmatik Technologies Inc. (Amerika), Kuzey Amerika'daki enerji depolama operasyonlarını hızlandırmayı planlamaktadır. 

Taraflar, yeni nesil batarya üretimi için kimya araştırması yapılmasını, sürdürülebilir enerji girişimleri için yenilikçi çözümler geliştirmeyi ve uygulamayı, genel altyapı fırsatlarını belirlemeyi ve yeni oluşum ABD merkezli OEM sağlayıcıları ile fırsatları değerlendirerek etkileşimde kalmayı, temel yol haritası olarak belirlemişlerdir. 

Söz konusu iş birliğinin, her üç şirketin de küresel erişimini genişletip, sürdürülebilir enerji depolama alanındaki çabalarına da önemli katkılar sağlaması hedeflenmektedir. 

Kontrolmatik ve Pomega, Pomega'nın Türkiye'deki ilk prizmatik LFP batarya fabrikasında ve güney Carolina'daki LFP batarya fabrikasında Siemens çözümlerinin kullanımını sürekli destekle optimize ederek standartlaştırmayı planlamaktadırlar. 

Stratejik projelerin Siemens Finansal Hizmetler tarafından fonlanması da, iş birliğinin tanımlanmış çerçevesinde yer almaktadır.