FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
10.05.2024
Genel Kurul Tarihi
10.06.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
09.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜMRANİYE
Adres
FİNANSKENT MAHALLESİ FİNANS CADDESİ A BLOK NO:44/A
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
4 - Bağımsız denetimden geçmiş, "Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" hükümleri doğrultusunda enflasyon muhasebesi uygulanarak düzenlenmiş 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - 2023 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul onayına sunulması.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ile ücret ve sair haklarının belirlenmesi.
8 - Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
9 - Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavanı İzin Süresinin uzatılması ile ilgili Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 7. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil tasarısı çerçevesinde tadili hususunun görüşülerek karara bağlanması.
10 - 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi seçiminin Genel Kurul onayına sunulması.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında; 2023 yılı hesap dönemi bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesi uyarınca Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 Yılı Genel Kurul Davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2
2023 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı - Ekli.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz, 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 10 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 14.00'da Şirket merkezimiz "Finanskent Mahallesi Finans Caddesi A Blok No:44/A Ümraniye-İstanbul /Türkiye" adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.