FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
10.05.2024
Genel Kurul Tarihi
01.06.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
31.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
YENİMAHALLE
Adres
Hilton Garden Inn Ankara Gimat (Yelken Salonu) Çamlıca Mahallesi, Anadolu Bulvarı No:26 Yenimahalle/ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi.
3 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması ve müzakeresi.
4 - 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tabloların okunmuş sayılması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı "Kâr Dağıtım Teklifi"nin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması.
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Şirketin 2024 yılında yapacağı bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
9 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
10 - Şirketimizin 2. Etap Projesi ile ilgili projenin anlatılması ve bilgi verilmesi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı ‘‘Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" hükümleri çerçevesinde şirketlere daha hızlı ve etkin karar alma imkânı sağladığı dikkate alınarak, Esas Sermaye Sistemi'nden "Kayıtlı Sermaye Sistemi"ne geçilmesinin ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin belirlenmesi.
13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
14 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Esas Sözleşme Tadili SPK Onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10 Mayıs 2024 tarihli toplantısında, ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun 01 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 10:00' da Şirket merkezi olan Hilton Garden Inn Ankara Gimat (Yelken Salonu) Çamlıca Mahallesi, Anadolu Bulvarı No:26 Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılmasına karar verilmiştir.