FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
09.05.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Kar payı dağıtım kararı genel kurul yetkisine sahip Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Fon Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETGYO00015
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, TDGYO, TRETGYO00023
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETGYO00015
0
0
B Grubu, TDGYO, TRETGYO00023
0
0
Ek Açıklamalar

Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararları almışlardır

Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 'nun II-14.1 sayılı tebliğ kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formata uygun olarak hazırlanan bağımsız denetim firması HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 81.770.317 TL net dönem zararı edilmiş Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise, 22.941.643 TL cari yıl karı elde edilmiştir. 01.01.2023-31.12.2023 dönemindeki 81.770.317 TL Net Dönem zararından ötürü Kar Payı dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin bilgisi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
69.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
9.336.448,5
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur.
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
-81.770.317
22.941.643,47
4. Vergiler ( - )
0
0
5. Net Dönem Kârı
-81.770.317
22.941.643,47
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
19.956.304
289.435.996,47
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
9.872.422
9.336.448,5
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-81.770.317
22.941.643,47
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
-81.770.317
22.941.643,47
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
100.000
100.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-81.770.217
22.941.743,47
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
9.872.422
9.336.448,5
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları