FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtımı Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
10.05.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
DOHOL, TRADOHOL91Q8
Peşin
0,0500000
5
10
0,0450000
4,5
Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
31.07.2024
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
DOHOL, TRADOHOL91Q8
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.05.2024 tarihli toplantısında, diğer hususların yanı sıra, özetle;

1) Yasal Kayıtlara göre; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde 5.158.647.993,07 Türk Lirası tutarında ‘Net Dağıtılabilir Dönem Karı' oluştuğu ve bu tutarın, enflasyon düzeltmesi sonucunda Yasal Kayıtlarda yer alan ve dağıtıma konu edilebilecek kar dağıtım kalemleri içinde karşılığının bulunduğu,

2) SPK Kayıtlarına göre; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde 236.257.068,23 Türk Lirası tutarında ‘Net Dağıtılabilir Dönem Karı' ve 311.667.719,03 Türk Lirası tutarında ‘Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı' oluştuğu,

görülerek;

a) Kar dağıtımında 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait SPK Kayıtları'nın esas alınması,

b) ‘Çıkarılmış Sermaye'nin brüt % 5'i, net % 4,50'si esas alınmak üzere; brüt 130.849.804,55 Türk Lirası, net 117.764.824,10 Türk Lirası tutarında ‘nakit' kar dağıtımı yapılması ve

c) Kar payı dağıtımına en geç 31 Temmuz 2024 tarihinde başlanması,

hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Pay sahiplerimize ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu (DOHOL).pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
2.616.996.091
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
463.062.361,67
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
1.495.058.818,86
5.556.990.193,9
4. Vergiler ( - )
1.478.941.894,1
338.005.344,3
5. Net Dönem Kârı
296.593.924,76
5.218.984.849,6
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
60.336.856,53
60.336.856,53
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
236.257.068,23
5.158.647.993,07
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
236.257.068,23
5.158.647.993,07
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
75.410.650,8
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
311.667.719,03
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
130.849.804,55
130.849.804,55
* Nakit
130.849.804,55
130.849.804,55
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
105.407.263,68
1.950.307.650,81
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
117.764.824,1
0
49,85
0,045
0,045
TOPLAM
117.764.824,1
0
49,85
0,045
0,045
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu ektedir.