FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[KARYE, RTALB, PRDGS, A1CAP]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_TenderOfferInformationFormAbstract|
Pay Alım Teklifi Bilgi Formu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfTargetCompanySubjectToTenderOffer|
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ
oda_RealPersonOrLegalEntityWhoMakesTenderOffer|
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
Güler Yatırım Holding AŞ - RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ - Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ - İCG Finansal Danışmanlık AŞ
oda_TenderOfferPriceTry|
Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)
27,7714 TL
oda_TheDateBasedOnTheDeterminationOfTheShareholdersAndShareAmountsToBenefitFromTheTakeoverBid|
Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih
06/03/2024
oda_InvestmentFirmThatWillIintermediateToTenderOffer|
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ
oda_BeginningDateOfTenderOffer|
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
13/05/2024
oda_StartingTimeOfTenderOffer|
Başlangıç Saati
09:00
oda_EndingDateOfTenderOffer|
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
24/05/2024
oda_EndingTimeOfTenderOffer|
Bitiş Saati
17:00
oda_SpecialConditionsRelatedToTheSubject|
Konuya İlişkin Özel Şartlar
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ (Kartal Enerji) sermayesinde Koray Holding AŞ'nin sahibi olduğu sermayenin %20'sine tekabül eden 11.000.000 adet (A) grubu nama yazılı paylar ile sermayenin %30,01'ine tekabül eden 16.506.915 adet (B) grubu hamiline yazılı payların Güler Yatırım Holding AŞ, RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ve İCG Finansal Danışmanlık AŞ'ye devredilmesi nedeniyle ortaya çıkan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü kapsamında hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun olumlu karşılandığı 9 Mayıs 2024 tarih ve 2024/24 sayılı Kurul Bülteni'nde kamuya duyurulmuştur.

Bu kapsamda zorunlu pay alım teklifi 13 Mayıs 2024 – 24 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak olup, zorunlu pay alım teklifi bilgi formu ile talep formu ekte sunulmaktadır.

Fiili pay alım teklifine 13 Mayıs 2024 tarihinde başlanacağı dikkate alınarak, II.26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 17'nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, pay alım teklifi işlemine başlanılması gereken son tarih olan 06.05.2024 tarihinden sonraki her gün için yıllık TLREF oranının %50 fazlası ile basit faiz esasına göre hesaplanacak faiz tutarının pay alım teklifi fiyatına eklenmesi suretiyle pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal değerli (B) grubu Şirket payı için pay başına 27,7714 TL olarak belirlenmiştir.

Zorunlu pay alım teklifi bilgi formu Şirket'in www.kartalenerji.com.tr ve zorunlu pay alım teklifine aracılık eden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ.nin www.a1capital.com.tr uzantılı internet sitelerinde yer almaktadır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.