FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Temettü 2. Taksit Ödeme Tutar ve Tarihinin Belirlenmesine İlişkin Karar hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
12.03.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
04.04.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
3 taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
Şirketimizin gayrimenkul yatırım ortaklığı olması
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi

Şirketimiz gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAVRK00016
1. Taksit
0,7000000
70
0
0,7000000
70
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAVRK00016
2. Taksit
0,7000000
70
0
0,7000000
70
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAVRK00016
3. Taksit
0,7000000
70
0
0,7000000
70
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAVRK00016
TOPLAM
2,1000000
210
0
2,1000000
210
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAVRK00032
1. Taksit
0,7000000
70
0
0,7000000
70
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAVRK00032
2. Taksit
0,7000000
70
0
0,7000000
70
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAVRK00032
3. Taksit
0,7000000
70
0
0,7000000
70
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAVRK00032
TOPLAM
2,1000000
210
0
2,1000000
210
C Grubu, AVPGY, TREAVRK00024
1. Taksit
0,7000000
70
0
0,7000000
70
C Grubu, AVPGY, TREAVRK00024
2. Taksit
0,7000000
70
0
0,7000000
70
C Grubu, AVPGY, TREAVRK00024
3. Taksit
0,7000000
70
0
0,7000000
70
C Grubu, AVPGY, TREAVRK00024
TOPLAM
2,1000000
210
0
2,1000000
210
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
17.04.2024
17.04.2024
19.04.2024
18.04.2024
2. Taksit
08.07.2024
29.05.2024
31.05.2024
30.05.2024
3. Taksit
14.10.2024
16.10.2024
15.10.2024
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAVRK00016
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAVRK00032
0
0
C Grubu, AVPGY, TREAVRK00024
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından;

Şirketimizin 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan kar payı dağıtımının, 280.000.000,00-TL tutarındaki ikinci taksitinin 29.05.2024 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu1.pdf
EK: 2
Profit Distribution Table.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
400.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
67.000.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur.
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
3.261.183.494
1.346.888.416
4. Vergiler ( - )
-347.892.436
-284.736.963
5. Net Dönem Kârı
2.913.291.058
1.062.151.453
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
13.000.000
13.000.000
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
2.900.291.058
1.049.151.453
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
2.900.291.058
1.049.151.453
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
614.000
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
2.900.905.058
1.049.151.453
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
20.000.000
20.000.000
* Nakit
20.000.000
20.000.000
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
820.000.000
820.000.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
82.000.000
82.000.000
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
1.978.905.058
127.151.453
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
47.397.775
0
4,52
2,1
210
B Grubu
2.986.229
0
0,28
2,1
210
C Grubu
789.615.996
0
75,26
2,1
210
TOPLAM
840.000.000
0
80,06
2,1
210
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

13.03.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kar payı dağıtımına ilişkin hususlar, Şirketimizin 04.04.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylanmıştır.


Genel Kurulun 04.04.2024 tarihli toplantısında 2023 yılı temettü ödemesinin ilk taksidinin 17.04.2024 tarihinde 280.000.000 TL olarak ödenmesine, 2. ve 3. taksit tutar ve ödeme zamanlarının daha sonra belirlenerek kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.

Bu defa Yönetim Kurulunun 13.05.2024 tarihli toplantısında 2023 yılı temettü ödemesinin 280.000.000 TL tutarındaki ikinci taksidinin ödeme tarihinin 29.05.2024 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Önemli: 3. taksit temettü ödeme tutar ve tarihi temsilen girilmiş olup, 3. ödeme tutar ve tarihi değişiklik arz edebilir. İlgili hususlar konuya ilişkin alınacak Yönetim Kurulu kararları akabinde güncellenecektir.