FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kâr Payı Dağıtımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
10.05.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Kar payı dağıtım kararı genel kurul yetkisine sahip Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Fon Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018
Peşin
0,1118421
11,18421
10
0,1006578
10,06578
B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2
Peşin
0,1118421
11,18421
10
0,1006578
10,06578
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
25.11.2024
27.11.2024
26.11.2024
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018
0
0
B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 10 Mayıs 2024 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(1) maddesi gereğince 456.000.000 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 510.000.000,- TL'lik (1 TL'lik pay başına 11,184211 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %11,184211) kısmının, (net 459.000.000,- TL - 1 TL'lik pay başına 10,06579 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden net %10,06579) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılmasına,

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 28.200.000,- TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

- Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

ve pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payının 25 Kasım 2024 tarihinde dağıtılması hususlarının 49.Olağan Genel Kurul toplantısında teklif edilmesine karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
4.560.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
456.000.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz yoktur.
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
7.209.631.545,16
11.874.087.579
4. Vergiler ( - )
164.633.166,52
0
5. Net Dönem Kârı
7.290.474.622,47
11.874.087.579
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
456.000.000
456.000.000
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
6.834.474.622,47
11.309.976.358,12
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
153.223.427,81
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
6.987.698.050,28
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
228.000.000
228.000.000
* Nakit
228.000.000
228.000.000
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
282.000.000
282.000.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
28.200.000
28.200.000
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
6.296.274.622,47
10.771.776.358,12
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
243.775.119,62
0
3,57
0,1006578
10,06578
B Grubu
215.224.880,38
0
3,15
0,1006578
10,06578
TOPLAM
459.000.000
0
6,72
0,1006578
10,06578
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

(1) Şirketimiz 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında Kanun kapsamında 164.633.166,52 TL net sürdürülen faaliyetler vergi gideri oluşmuştur.

2) Şirketimizin net dönem kârı 7.374.264.711,68 TL olup, bu tutarın 83.790.089,21 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 7.290.474.622,47 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.