FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
13.05.2024
Genel Kurul Tarihi
05.06.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
KONYA
İlçe
SELÇUKLU
Adres
Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat: 37 42060 Selçuklu/Konya
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası.
6 - 2023 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7 - Faaliyet Dönemi içerisinde istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca yapılan atamalara ilişkin Yönetim Kurulu kararlarının Genel Kurul tarafından onaylanması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.
9 - Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin kayıtlı sermaye tavanına ilişkin tadil tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinlerin doğrultusunda Genel Kurul tarafından onaylanması.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2024 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.
13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
İmaş - Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
İmaş - Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 05.06.2024 tarihinde yapılacaktır. Genel Kurul Çağrısı ve ilgili dökümanlar ekte yer almaktadır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.