FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 yılı Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Kararları hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
13.05.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIMAS00025
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, IMASM, TREIMAS00017
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIMAS00025
0
0
B Grubu, IMASM, TREIMAS00017
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin, 2023 yılı faaliyetlere ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği ve Uluslararası Muhasebe/Finansal raporlama standartları (UMS/UFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide bilançomuzda 10.839.249 TL net dönem karı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda 233.037.701 TL net dönem karı mevcuttur. 2023 yılına ilişkin kar dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına,

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
İmaş - Kar Dağıtım Tablosu 2023.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
231.250.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
37.820.613,17
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
72.494.214
289.828.517,6
4. Vergiler ( - )
61.654.965
56.790.816,42
5. Net Dönem Kârı
10.839.249
233.037.701,18
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
10.839.249
233.037.701,18
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
248.160
248.159,8
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11.087.409
233.285.860,98
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
11.087.409
233.285.860,98
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar