FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
09.05.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Kar payı dağıtım kararı genel kurul yetkisine sahip Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Fon Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGPTA00012
Peşin
0,2346608
23,46608
10
0,2111947
21,11947
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGPTA00020
Peşin
0,2346608
23,46608
10
0,2111947
21,11947
C Grubu, GIPTA, TREGPTA00038
Peşin
0,2346608
23,46608
10
0,2111947
21,11947
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
03.07.2024
05.07.2024
04.07.2024
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGPTA00012
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGPTA00020
0
0
C Grubu, GIPTA, TREGPTA00038
0
0
Ek Açıklamalar

1.Şirketimizin 09 Mayıs 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; 2023 yılı hesap dönemi kâr dağıtımının tek seferde yapılması ve kâr dağıtım tarihinin 03 Temmuz 2024 olarak belirlenmesi hususlarının, 10 Haziran 2024 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

2.Söz konusu kâr dağıtım önerisine ilişkin olarak SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 8'inci maddesi uyarınca hazırlanan ve ekte verilen 2023 yılı Kâr Dağıtım Tablosu ile işbu Yönetim Kurulu kararının kamuya açıklanmasına,

karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
GIPTA A.Ş. 2023 Kâr Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
132.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
39.111.190
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur.
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
195.710.623
333.394.303,23
4. Vergiler ( - )
-58.088.512
-58.970.636,38
5. Net Dönem Kârı
137.622.111
274.423.666,85
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
-13.721.183,34
-13.721.183,34
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
123.900.927,66
260.702.483,51
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
123.900.927,66
260.702.483,51
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
6.600.000
6.600.000
* Nakit
6.600.000
6.600.000
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
24.375.231,91
24.375.231,91
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
2.437.523,19
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
90.488.172,55
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
C Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

-