FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Çağrı İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
14.05.2024
Genel Kurul Tarihi
25.06.2024
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BAKIRKÖY
Adres
Polat Renaissance İstanbul Hotel Sahil Yolu Cad. No: 2 Yeşilyurt,Bakırköy,İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
4 - 2023 yılına ait bağımsız denetim raporunun ve finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
5 - 2023 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, müzakere edilerek karara bağlanması,
6 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası
7 - Yönetim Kurulu'nca 2024 mali yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması
8 - 2023 mali yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 mali yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi
9 - Şirketin 2023 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2023 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
YKSLN_2023_Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
YKSLN_ 2023_Genel Kurul Davet Metni.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin ilan metni ve bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.