FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
14.05.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
25.06.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, YKSLN, TREYUKC00028
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010
0
0
B Grubu, YKSLN, TREYUKC00028
0
0
Ek Açıklamalar


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu 2023.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
125.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
13.764.003,52
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur.
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
-127.911.336
13.155.353,51
4. Vergiler ( - )
19.634.498
7.761.672,37
5. Net Dönem Kârı
-147.545.834
5.393.681,14
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
269.684,06
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-147.545.834
5.123.997,08
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
15.757.000
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-131.788.834
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Yönetim kurulumuzun 14.05.2024 tarihli toplantısında; SPK'nın 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulaması kararı uyarınca; 31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolar hazırlanırken TMS 29'a göre enflasyon düzeltmesi yapıldığı görülmüştür.

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucu Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre 5.393.681,14 TL Net dönem karı oluşmasına rağmen Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") uyarınca hazırlanan konsolide mali tablolarına göre-147.545.834,00 TL zarar hesaplanmış olduğu ve bu suretle söz konusu finansal tablolarda net dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına, Yönetim Kurulu'nda alınan bu kararının yapılacak ilk genel kurulda ortaklar onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.